Društvo osebnih trenerjev Slovenije

Društvo osebnih trenerjev Slovenije v nadaljevanju DOTS je prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov na področju Slovenije. Namen je pomoč novim strokovnim kadrom na trgu, promocija in predstavitev osebnih trenerjev različnih panog, javnosti pobližje predstaviti strokovno usposobljen kader, ozaveščanje javnosti o zdravem načinu življenja, predstavitev razpisov za usposabljanja in seminarjev, predstavitev ugodnosti za člane, izmenjava izkušenj in pridobivanje izkušenih kadrov med člane.

Člani DOTS lahko postanejo državljani Republike Slovenije, ki se vpišejo na internetni strani www.osebnitrenerji.si in imajo izobrazbo ali usposobljenost o športu pod katerega se predstavijo. Z dokazili so lahko tudi v postopku pridobivanja določenega naziva. DOTS ima pravico odstraniti vpisanega člana, v kolikor ugotovi, da ni strokoven kader oziroma, da vpisu ne ustreza. Pravice in dolžnosti članov so, da sodelujejo pri delu organov društva osebnih trenerjev, da spoštujejo pravila, ter odločbe in sklepe statuta, da usresničujejo svoje interese na področju dejavnosti, da po svojih zmožnostih sodelujejo na predstavitvah DOTS in da skrbijo za plačilo članarine.

Članarina za leto 2020 je 80 eur, ki je veljavna eno leto od objave. Pred objavo je potrebno poravnati članarino. Predstavitev oddana na strani bo po vpisu preverjena in objavljena v najkrajšem možnem času.