Pravno obvestilo

Društvo osebnih trenerjev Slovenije Slovenije spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje k njeni ohranitvi in zaščiti. Društvo osebnih trenerjev Slovenije Slovenije objavlja Pravno obvestilo z namenom informirati vas o načinih in možnostih zbiranja podatkov o vas in njihovi uporabi. Splošna struktura naše strani je takšna, da z običajno uporabo ne potrebuje dodatne identifikacije ali razkrivanja kakršnihkoli osebnih podatkov. Pravno obvestilo je berljivo in dostopno na naših spletnih straneh, povezava pa se nahaja v nogi vsake strani subjekta Društvo osebnih trenerjev Slovenije Slovenije.

 

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov, pridobljenih preko spletnega mesta www.osebnitrenerji.si je za nas pomembno. Posvečamo mu veliko pozornosti v vseh svojih poslovnih odnosih. Spoštujemo zaupnost osebnih podatkov in ravnamo v skladu z določbami zakonodaje o varstvu podatkov.

 

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je društvo :

Društvo osebnih trenerjev Slovenije (s sedežem: Slomškova ulica 6, Grosuplje)

Telefon: +386 (0)41 790 999
e-pošta: info@osebnitrenerji.si

 

Zbiranje osebnih podatkov

Osebni podatek posameznika identificira z imenom, priimkom, telefonsko številko, naslovom elektronske pošte, navadnim naslovom. Društvo osebnih trenerjev Slovenije zbira osebne podatke v primeru naročila na e-novice, povpraševanja preko spletnega mesta, naročila ogleda preko spletnega mesta.

Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.osebnitrenerji.si za namen izvedbe nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni uporabnik spletne strani izrecno posebej privolil v kakšno drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov.

 

Varovanje osebnih podatkov in namen uporabe

Osebne podatke, pridobljene preko spletnega mesta www.osebnitrenerji.si v celoti hranimo, varujemo in obdelujemo s strani društva Društvo osebnih trenerjev Slovenije. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki kot upravljavec spletnega mesta ravnamo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo.

Osebni podatki so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali odkritjem s strani tretjih oseb. Osebnih podatkov Društvo osebnih trenerjev Slovenije ne bo uporabljalo v druge namene in jih brez izrecnega dovoljenja ne bodo posredovale tretjim osebam. Osebne podatke upravljalec uporablja zgolj za namene, za katere jih je posredoval uporabnik spletnega mesta.

Vrste osebnih podatkov ki se zbirajo

 

Obrazec za povpraševanje

V obrazec za povpraševanje uporabnik vpiše svoj e-naslov, ime in priimek. Društvo osebnih trenerjev Slovenije osebne podatke potrebuje, da lahko odgovori na vprašanja in povpraševanja.

 

Obrazec za vnos trenerja

V obrazec za dodajanje trenerja uporabnik vpiše svoj e-poštni naslov, ime in priimek, telefon, spletno stran, video, slike, opis o sebi ter povezave na socialna omrežja. Društvo osebnih trenerjev Slovenije osebne podatke potrebuje, da lahko doda novo predstavitev trenerja v portal osebnitrenerji.si.

 

Ostali osebni podatki:

  • podatki o pregledanih oglasih,
  • podatki o IP naslovu uporabnika,
  • podatki o času uporabe portala osebnitrenerji.si

 

Upravljavec jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke spoštoval in varoval kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Posredovanih podatkov upravljavec ne bo razkril tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bo uporabil zgolj v namen, s katerim so bili posredovani. Osebni podatki se hranijo za pripravo ponudbe in izvedbe naročila. Po izvedbi naročila podatke hranimo skladno s pravno podlago izpolnitve zakonskih obveznosti.

 

Pravica do obveščenosti, umika in izbrisa osebnih podatkov

Uporabnik ima od upravitelja pravico pisno zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih upravljavec hrani. Poleg tega ima uporabnik v zvezi z uporabo svojih osebnih podatkov tudi pravico do popravka, izbrisa, preprečevanja ali omejitve obdelave. Vse navedene zahteve uporabnik uveljavlja pri upravljavcu. Zahtevek za dostop, popravek, izbris, preprečitev ali omejitev obdelave naslovi na elektronski naslov info@osebnitrenerji.si. Uporabnik ima tudi pravico do vložitve ugovora in pritožbe pri organu za varstvo podatkov (Informacijski pooblaščenec).

 

Strani, ki jih pokriva pravno obvestilo

To Pravno obvestilo pokriva spletno mesto www.osebnitrenerji.si

 

Avtorske pravice / copyright

Društvo osebnih trenerjev Slovenije (če ni drugače navedeno) ima v lasti pravice na intelektualno lastnino, ki jo najdete na straneh www.osebnitrenerji.si bodisi v HMTL datotekah, tekstovnem materialu, slikah, avdio/video posnetkih in ostali vsebini na strani.

Društvo osebnih trenerjev Slovenije vam dovoljuje uporabo (prikaz na vašem računalniku, tiskanje, prenos datotek, predvajanja zvočnih in video posnetkov, itd…) objavljene vsebine le v nekomercialne ali izobraževalne namene, kjer pa morate ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah.

 

Pridržki

Društvo osebnih trenerjev Slovenije ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, celovitost ali primernost podatkov, objavljenih na straneh www.osebnitrenerji.si.

Društvo osebnih trenerjev Slovenije ne prevzema nikakršne odgovornosti v povezavi z škodo nastalo z obiskom strani, za morebitne viruse, ki bi se prenesli k uporabnikom s te spletne strani.

Društvo osebnih trenerjev Slovenije ni odgovoren za občasno nedelovanje spletne strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe le-teh.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

V nobenem primeru ni mogoče podjetja Društvo osebnih trenerjev Slovenije, smatrati za odgovorno za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno in nenamerno škodo, ki je nastala z uporabo informacij in podatkov najdenih na strani www.osebnitrenerji.si.

 

Spremembe vsebine “pravnega obvestila”

Občasno bomo spremenili vsebino strani »Pravno obvestilo«, zato vam priporočamo, da si to sekcijo večkrat ogledate in se seznanite z aktualno vsebino in s tem preprečite morebitne težave, nastale z uporabo našega spletnega mesta in vsebine na njej.